Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

7862 6439
Reposted fromaletodelio aletodelio viaoutofmyhead outofmyhead
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viaoutofmyhead outofmyhead
3257 5507 500
"Nożyczki w kompocie"
Zimą kocham cię jak wesoły ogień. Blisko przy twoim sercu. Koło niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu.
— K. I. Gałczyński
Reposted fromaviee aviee viaxvcth xvcth
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viapikkumyy pikkumyy

February 09 2018

Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)

January 28 2018

Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 29 2017

1446 1413
Reposted fromumorusana umorusana viaover-land over-land

„(…) choćby nie wiem jak się starali 

po prostu nie mogliby znaleźć nikogo dokładnie takiego jak 

ty.

i ja

też nie mogę.”

- Charles Bukowski

November 27 2017

Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land

November 22 2017

7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viajointskurwysyn jointskurwysyn
0664 ae4a 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viarzzkropka rzzkropka
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka

November 08 2017

“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaoutofmyhead outofmyhead
4622 0938
Reposted fromdivi divi viaoutofmyhead outofmyhead
1950 65c0

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viaoutofmyhead outofmyhead
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl