Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 15 2017

1900 ef65 500
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream

August 14 2017

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłem ci wierny; 
istniał świat. A to rozprasza. Ja budziłem się 
i żyłem, dotykałem, jadłem, rozmawiałem, 
piłem wino i grałem w ludzkie gry, jeździłem 
koleją i pozowałem do zdjęć, rozproszyłem się, 
wybacz.

Otóż: w jakiś tam sposób nie byłam ci wierna, 
byłam zajęta w innych miejscach, w innych 
ludziach, prócz ciebie miałam pory roku, 
zwierzęta, drzewa, wojny, dzieci, wielką przestrzeń 
do ogarnięcia. Dopiero teraz zostanę przy tobie, 
wybacz.

I teraz będzie wszystko? Nie będzie niczego. 
Kapelusze i dachy, korony drzew, wieże, 
drogi i tory kolejowe, rzeki - stąd widziane 
rozpłyną ci się zaraz. Pozwoliłam sobie
zrobić dopisek na twojej kartce pocztowej, 
wybacz.
— Świetlicki
Reposted fromzmora zmora viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 12 2017

Choruję na brak Ciebie.  Ścielę łóżko wspomnieniem Twoich słów.  Układam puzzle w kontury Twojej twarzy i kładę się obok.  Przykrywam się marzeniami, których już nie spełnimy.  Dostaję gorączki od łez, o których nigdy się nie dowiesz.  Choruję.  Godzę się na brak dostępu do lekarstwa bo wiem, że nie wrócisz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

August 03 2017

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viapikkumyy pikkumyy

August 01 2017

Czy Twoje nocne myśli sprawiły czasem, że byłam znów tuż obok Ciebie? 
Reposted bymadadream madadream

May 27 2017

Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"

May 10 2017

1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaiblameyou iblameyou
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
4044 51e8 500

j-tk:

j-tk

Reposted fromtosiaa tosiaa
Play fullscreen
Almost blue 
Almost doing things we used to do 
There's a girl here and she's almost you 
Almost 
All the things that your eyes once promised 
I see in hers too 
Now your eyes are red from crying 
Reposted fromdusix dusix
to nie ciebie całowałam –
nie miej złudzeń

myślałam o nim
twoje usta były po prostu pod ręką
— Rupi Kaur "Mleko i miód" ♥
Reposted frompensieve pensieve
a mnie to już nikt dawno tak bardzo dawno tak bardzo już nikt nie pielęgnował
— Stachura
Reposted frompoppyseed poppyseed viapikkumyy pikkumyy

May 07 2017

najwięcej jesteś
gdy nie ma cię
w nocy

najdroższy
jak to możliwe?

w każdym
milimetrze sześciennym
tego pokoju dryfujesz
szumiąc mi przy tym w sercu

otwieram okno
kwitnie bez
i ja jeszcze zakwitnę bez ciebie

a ty najdroższy leć sobie
leć
proszę wspomnij mnie z uśmiechem
— histeryczna
Reposted byheavencanwaitlottibluebellMonia94

April 28 2017

9649 1d06
2360 95c5 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaiblameyou iblameyou

April 26 2017

- A skąd pan wie, czy kogoś kocha, czy nie? Po czym to poznaje?
- Po deszczu. Jeżeli się budzę i pada deszcz, a ja mówię: "Nic to,  że pada", to znaczy, że jestem zakochany.
— J. Borszewicz

April 25 2017

To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl