Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxvcth xvcth

July 06 2018

8330 926c
Reposted frominfrezja infrezja viapikkumyy pikkumyy
Mam nienawiść do miejsc, w których przeżyłam dużo dobrych chwil z osobami, których dzisiaj nie znam.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
7225 e86d
Reposted fromkeik keik viaoutofmyhead outofmyhead
8805 d006 500
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viarzzkropka rzzkropka
4016 f306 500
Reposted fromdelain delain viarzzkropka rzzkropka
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viarzzkropka rzzkropka
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissTake MissTake viaoutofmyhead outofmyhead

June 24 2018

7764 6688 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viapannakies pannakies

June 23 2018

Nocami gotują mnie, inne decyzje
Nadchodzą kiedy śpię, skutecznie psują mi dzień
— Dawid Podsiadło
Reposted bydancingwithaghostwhatkatefeelniskowomysweethearttpkz451blacksadcatblackheartgirlelinelanamehercarmenbetterthanliesbeautysuccubussurrealistycznaczterywiekipozniejpyotrusgdybamnoelleszpieg-z-krainy-deszczowcow
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka

May 08 2018

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viapikkumyy pikkumyy
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
Reposted fromintotheblack intotheblack viapikkumyy pikkumyy

April 30 2018

istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha.”___________________________________ Dlatego jesteś jedyną osobą, której powiedziałem te słowa. Wiedziałem, że jestem tego pewien.
— Rupi Kaur

April 25 2018

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxvcth xvcth
3352 33c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl