Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 25 2018

Naj­krótsze wy­razy "tak" i "nie" wy­magają najdłuższe­go zas­ta­nowienia.


— Pitagoras
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki, Vithren
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialiliowadusza liliowadusza

July 20 2018

"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxvcth xvcth

July 06 2018

8330 926c
Reposted fromserempoz serempoz viapikkumyy pikkumyy
Mam nienawiść do miejsc, w których przeżyłam dużo dobrych chwil z osobami, których dzisiaj nie znam.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
7225 e86d
Reposted fromkeik keik viaoutofmyhead outofmyhead
8805 d006 500
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viarzzkropka rzzkropka
4016 f306 500
Reposted fromdelain delain viarzzkropka rzzkropka
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viarzzkropka rzzkropka
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissTake MissTake viaoutofmyhead outofmyhead

June 24 2018

7764 6688 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viapannakies pannakies

June 23 2018

Nocami gotują mnie, inne decyzje
Nadchodzą kiedy śpię, skutecznie psują mi dzień
— Dawid Podsiadło
Reposted bydancingwithaghostwhatkatefeelniskowomysweethearttpkz451blacksadcatblackheartgirlelinelanamehercarmenbeautysuccubussurrealistycznaczterywiekipozniejpyotrusgdybamnoellehorcrux
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl